Τρίτη, 22 Ιουνίου 2021
Αναζήτηση:
Το Έργο
Το Πάρκο
Πολυμέσα
Τα νέα μας
Σύνδεσμοι (Links)
Επικοινωνία
Τοποθεσία

Επικοινωνήστε μαζί μας

Κέντρο Περιβαλλοντικής Ενημέρωσης και Εκπαίδευσης ΑθαλάσσαςΩράριο Λειτουργίας του Κέντρου

 

Από τις 07:30 - 14:30 καθημερινά, και

Από τις 15:00 - 18:00 Τετάρτες (εκτός από τους μήνες Ιούλιο και Αύγουστο)

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΚΕΝΤΡΟΥ

 

κ. Παναγιώτης Πέτρου

 

Τηλ: +357 22462943

Φαξ: +357 22462941

 

E-Mail: info@athalassapark.eu

 


 

ΤΜΗΜΑ ΔΑΣΩΝ

1414 Λευκωσία

ΚΥΠΡΟΣ

 

Τηλ.: +357 22805510

Φαξ: +357 22805542

 

URL: www.moa.gov.cy/forest 

E-mail: director@fd.moa.gov.cy

 


 

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΕΡΓΟΥ

 

κ. Θωμάς Κυριάκου

 

Τηλ: +357 22462943

Φαξ: +357 22462941

 

E-Mail: tkyriacou@fd.moa.gov.cy

 


 

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ

 

κ. Γιώργος Κωνσταντίνου

 

Τηλ: +357 22459003

Φαξ: +357 22303830

 

E-Mail gconstantinou@fd.moa.gov.cy

Πρόγραμμα Διασυνοριακής Συνεργασίας Ελλάδα-Κύπρος 2007-2013 Ελληνική Δημοκρατία Ευρωπαϊκή Ένωση Κυπριακή Δημοκρατία
Η Πράξη συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΤΠΑ) και από Εθνικούς Πόρους της Ελλάδας και της Κύπρου