Τρίτη, 22 Ιουνίου 2021
Αναζήτηση:
Το Έργο
Το Έργο ΔΙΑ.ΠΕΡ.ΕΚ.
Εγκαταστάσεις
Δράσεις
Το Πάρκο
Πολυμέσα
Τα νέα μας
Σύνδεσμοι (Links)
Επικοινωνία

ΤΟ ΕΡΓΟ: Διασυνοριακή Περιβαλλοντική Εκπαίδευση - ΔΙΑ.ΠΕΡ.ΕΚ.Στα πλαίσια του Στόχου «Ευρωπαϊκή Εδαφική Συνεργασία» με συνολικό προϋπολογισμό €8,7 δισεκατομμύρια για όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση υπάγεται και το Πρόγραμμα Διασυνοριακής Συνεργασίας Ελλάδα – Κύπρος 2007-2013. Το Πρόγραμμα χρηματοδοτεί ένα μεγάλο αριθμό έργων σε Ελλάδα και Κύπρο, μεταξύ των οποίων και το έργο «Διασυνοριακή Περιβαλλοντική Εκπαίδευση» με ακρωνύμιο ΔΙΑ.ΠΕΡ.ΕΚ. Στο έργο συμμετέχουν το Τμήμα Δασών του Υπουργείου Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος ως επικεφαλής εταίρος και οι Δήμοι Πλατανιάς και Κισσάμου του Νομού Χανίων (Κρήτης) από την Ελλάδα.

Οι εξωτερικοί χώροι του ΚΠΕΕ Αθαλάσσας

 

Η Πράξη συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΤΠΑ) σε ποσοστό 80% και από Εθνικούς Πόρους της Κύπρου και της Ελλάδας κατά 20%. Θα έχει διάρκεια 71 μήνες, συνολικό προϋπολογισμό €940.000 και ημερομηνία λήξης 30/11/2013.

 

Βασικός στόχος του έργου είναι η αναβάθμιση των δυνατοτήτων για περιβαλλοντική εκπαίδευση και στις δύο νησιώτικες περιοχές. Στην Κρήτη θα γίνουν δύο βασικές δράσεις. Η δημιουργία μιας περιπατητικής διαδρομής ενσωματωμένης στο σχεδιασμό του Δήμου Κισσάμου για δημιουργία δικτύου διαδρομών σε περιοχή του δικτύου Natura 2000‘Ελος - Τοπόλια - Σάσαλος - Άγιος Δίκαιος») και η ψηφιοποίηση του Μουσείου Ελιάς Βουβών με τη δημιουργία εικονικής διαδραστικής περιήγησης στο Δήμο Πλατανιάς. Στην Κύπρο το έργο περιλαμβάνει τη μετεξέλιξη του Κέντρου Περιβαλλοντικής Ενημέρωσης Αθαλάσσας σε Κέντρο Περιβαλλοντικής Ενημέρωσης και Εκπαίδευσης (ΚΠΕΕ).  Το ΚΠΕΕ είναι ένα από τα έξι που περιλαμβάνονται στην εγκεκριμένη Στρατηγική για Περιβαλλοντική Εκπαίδευση του Υπουργείου Παιδείας & Πολιτισμού της Κύπρου.

 

Βασικό παραδοτέο για την Κύπρο είναι η ανέγερση του κτιρίου του ΚΠΕΕ Αθαλάσσας. Η ενέργεια αυτή αποτελεί την πιο σημαντική δράση του έργου και αφορά την ανέγερση του κτιρίου, την επίπλωσή του και παροχή εξοπλισμού καθώς και τη διαμόρφωση των εξωτερικών / υπαίθριων εκπαιδευτικών χώρων που περιλαμβάνουν δημιουργία θεματικού πάρκου οικόσιτων, παραδοσιακών ζώων, περίφραξη και τοπιοτέχνηση. Το κτίριο έχει ήδη οικοδομηθεί και εξοπλιστεί μερικώς και αυτή τη στιγμή είναι έτοιμο για να δεχτεί τους πρώτους επισκέπτες. Περιλαμβάνει στεγασμένους χώρους 259 m2 και εξωτερικές βεράντες περίπου 116 m2. Το κτίριο έχει στέγη από κεραμίδια και τα ογκομετρικά του χαρακτηριστικά είναι παρόμοια με αυτά του διπλανού ΚΠΕ Αθαλάσσας.

 

Η διαμόρφωση των εξωτερικών εκπαιδευτικών χώρων θα γίνει από Αρχιτέκτονα (επικεφαλής), Κτηνίατρο και Γεωλόγο και των οποίων οι υπηρεσίες θα αγορασθούν με διαγωνισμό αρχιτέκτονα (η προσφορά ήδη κατακυρώθηκε). Η διαμόρφωση θα περιλαμβάνει περίφραξη, τοπιοτέχνηση, πλακόστρωση, διαδρόμους, εκπαιδευτικά θεματικά για τη γεωλογία της περιοχής (απολιθώματα κτλ), τη χλωρίδα και την πανίδα. Με τα εκπαιδευτικά αυτά θέματα οι δυνατότητες του ΚΠΕΕ θα πολλαπλασιαστούν καθώς θα παρέχονται πρόσθετες υπαίθριες εκπαιδευτικές δυνατότητες οι οποίες θα συμπληρώνουν την εκπαίδευση που θα παρέχεται μέσα στο κτίριο.

Πρόγραμμα Διασυνοριακής Συνεργασίας Ελλάδα-Κύπρος 2007-2013 Ελληνική Δημοκρατία Ευρωπαϊκή Ένωση Κυπριακή Δημοκρατία
Η Πράξη συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΤΠΑ) και από Εθνικούς Πόρους της Ελλάδας και της Κύπρου