Κυριακή, 9 Μαΐου 2021
Αναζήτηση:
Το Έργο
Το Έργο ΔΙΑ.ΠΕΡ.ΕΚ.
Εγκαταστάσεις
Δράσεις
Το Πάρκο
Πολυμέσα
Τα νέα μας
Σύνδεσμοι (Links)
Επικοινωνία

ΔράσειςΟι Δράσεις του έργου στην Κύπρο περιλαμβάνουν:

  • Τη δημιουργία ταινίας διάρκειας περίπου 15 λεπτών για το Πάρκο και τη γύρω περιοχή
  • Την ετοιμασία εκπαιδευτικού, διαδραστικού ψηφιακού δίσκου ((CD) για το περιβάλλον του Πάρκου και της γύρω περιοχής. Θα περιλαμβάνονται πληροφορίες για τη γεωλογία, χλωρίδα, πανίδα, σημασία του Πάρκου για την πρωτεύουσα κτλ.
  • Αγορά ηλεκτρονικού και άλλου εκπαιδευτικού εξοπλισμού για το ΚΠΕΕ
  • Διακόσμηση του κτιρίου του ΚΠΕΕ
  • Ετοιμασία φυλλαδίου για το Πάρκο
  • Δημιουργία υπαίθριων εκπαιδευτικών χώρων.
Πρόγραμμα Διασυνοριακής Συνεργασίας Ελλάδα-Κύπρος 2007-2013 Ελληνική Δημοκρατία Ευρωπαϊκή Ένωση Κυπριακή Δημοκρατία
Η Πράξη συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΤΠΑ) και από Εθνικούς Πόρους της Ελλάδας και της Κύπρου