πίσω | τύπωσε

ΔράσειςΟι Δράσεις του έργου στην Κύπρο περιλαμβάνουν:

  • Τη δημιουργία ταινίας διάρκειας περίπου 15 λεπτών για το Πάρκο και τη γύρω περιοχή
  • Την ετοιμασία εκπαιδευτικού, διαδραστικού ψηφιακού δίσκου ((CD) για το περιβάλλον του Πάρκου και της γύρω περιοχής. Θα περιλαμβάνονται πληροφορίες για τη γεωλογία, χλωρίδα, πανίδα, σημασία του Πάρκου για την πρωτεύουσα κτλ.
  • Αγορά ηλεκτρονικού και άλλου εκπαιδευτικού εξοπλισμού για το ΚΠΕΕ
  • Διακόσμηση του κτιρίου του ΚΠΕΕ
  • Ετοιμασία φυλλαδίου για το Πάρκο
  • Δημιουργία υπαίθριων εκπαιδευτικών χώρων.

© Copyright - Κέντρο Περιβαλλοντικής Ενημέρωσης και Εκπαίδευσης Αθαλάσσας
Σχεδιασμός & Ανάπτυξη: Crucial Services Ltd

πίσω | τύπωσε